Zoltán Pogátsa's blog on economics in English

Zoltán Pogátsa's blog on economics in English

Sunday, 9 May 2010

A görög válságról


BAJBAN AZ EUROZÓNA
Komoly bajban van az eurozóna. Bebizonyosodott az, amit a kritikusok végig mondogattak, hogy a hatvanas évektől létező optimális valutaövezeti modell ellenére egy olyan valutaövezetet hoztak létre, amelyik egyáltalán nem optimális. Ráadásul a valutaövezeti irodalom intései ellenére nem készültek fel egy válság, vagy az egyes tagállamokat jobban érintő gazdasági sokkok kezelésére. Azazhogy a monetáris unióhoz a fiskális oldal összehangolása, adott esetben komoly belső transzferek szükségeltetnek.
Senki ne gondolja, hogy az övezetbe való belépéskor történt csalásokat csak a görögök nyakába lehet varrni. A költségvetési elszámolás szabályait maga az Eurostat hozta létre. Ha nem vették észre a görögök manipulációit, akkor az az ő felelősségük. Ha észrevették, és együttműködtek, az is. Az utóbbit valószínűsíti, hogy ismert módon már a kilencvenes években is együttműködtek egyes alapító tagállamok (Olaszország, Portugália, Belgium) eurozónába „tuszkolásában”. Az euró politikai projektként túl fontos volt ahhoz, hogy a gazdasági racionalitás prudens keretek közé szorítsa.

MI OKOZTA A VÁLSÁGOT?
Nagyon érdekes, hogy a viták szinte teljességükben a nemzetközi mentési akcióra fókuszálnak. Szinte senki nem teszi fel az alapkérdést, hogy mért alakult ki a válság Görögországban? Lehetett volna-e megelőzni? Megismétlődhet-e máshol?
A görög, portugál és egyéb valutaövezeti tagok problémái ugyanis felvetik a valutaövezet alapját adó egységes belső piac működésének kérdését is. Az EU déli perifériája mióta a nyolcvanas években belépett, egyfolytában versenyképességi problémákkal küzd az egységes piacon belül. A kétezres években, az eurozóna tagjaként ez a periféria minden addig látottnál alacsonyabb kamatszinteken jutott tőkéhez, amely egyfajta befektetési boomot okozott a térségben. Görögországban mindezt megfejelte még egy olimpia is, amely extra lökést adott a gazdaságnak. A konjunktúra és a kedvező világgazdasági környezet minden eddiginél nagyobb, 40-60%-os reálbér növekedést eredményezett a déli periférián. A bérek növekedése a fogyasztás megugrásával és a háztartások eladósodásával járt együtt. Ezt a hatalmas bérkiáramlást pedig nem követte a termelékenység növekedése, azaz a mediterrán országok jelentős versenyképességi hátrányba kerültek Németországgal szemben. A német exportgépezet óriási többletet halmozott fel az egységes belső piacon belül. Ennek az egyik oka az volt, hogy a németek öndiagnózisa a túl magas bér volt, amelyet a nagyon lassú termelékenységi növekményüknél nem gyorsabb, visszafogott bérkiáramlással orvosoltak. Azaz amíg a déliek egy egységnyi termékre jutó bérköltsége meredeken emelkedett, a németeké stagnált. Ráadásul a német cégek bérköltségei még avval is csökkentek, hogy az alacsony bérszintű kelet-európai új tagállamokat belefoglalták nemzetközi termelési láncaikba. Az így megtermelt tőkét pedig Németország visszaforgatta közvetlen működő tőke és banki hitelek formájában délre, különösen az után, hogy a kelet-európai hitelezés a válság kirobbanta után bedőlt. (Amikor tehát a németek, franciák és mások Görögországot mentik, tulajdonképpen a saját bankjaikat is mentik.)
A dolog érdekessége, hogy Görögország tulajdonképpen sikeres felzárkózásban is lehetett volna a 2000-es években. A termelékenység emelkedése például magasabb volt, mint Németországban, azaz ha türelmesebb módon egy lassabb bérnövekménnyel is megelégednek a görögök, akkor szép nyugodt és fenntartható felzárkózásban lettek volna.

NEM AZ ÁLLAM TEHET RÓLA
Nem igaz ugyanis, hogy a görög állam tehetne a krízisről. A görög állam akkor sem nagy, ha minden negyedik görög az államnak dolgozik. Az állam kiadásai a 2000-es években mindvégig a GDP 45%-a körül voltak, a német kiadási méret alatt. Az állam bruttó adóssága 2000 után folyamatosan csökkenőben volt a nemzetközi gazdasági válság kirobbanásáig, csakis azután nőtt meg a hirtelen hatalmasra ugró költségvetési hiány következtében, illetve amikor a négy legnagyobb görög bank állami segítséget kért. A megugró bérkiáramlásra a magánszektorban, illetve a háztartások hitelfelvételi boomjára a görög államnak csak igen korlátozottan lett volna ráhatása.

GÖRÖG KULTÚRA?
Az sem teljesen igaz, hogy a görög válság a gyarló, dőzsölő és korrupt görög kultúra eredménye. Itt érdemes tenni egy összehasonlítást Ciprussal, amely gyakorlatilag egy másik görög köztársaság. Míg a görögök régóta ismert módon problémásak, Ciprus érdekes módon az az ország volt, amely EU-n kívüli országként is mindvégig megfelelt volna az eurót meghatározó, 1992-ben meghatározott maastrichti kritériumok mindegyikének. Erre az unión belül egyetlen ország sem volt képes. Azaz a kulturális meghatározottság mítosz. A két ország között jelentős különbség, hogy míg Ciprus gyakorlatilag adóparadicsomként működik az EU-n belül is, addig Görögországban a gazdasági elit legjava, a nagyvállalkozók igen gyakran nem adóznak, az országon kívüli kedvezőbb adóztatású paradicsomokban – többek között Cipruson - tartják pénzüket.

A MEGOLDÁSRÓL
Mi lesz a görög válság kimenetele? Nos ennek egyik oldala a mentőcsomag, másik pedig a görög kormány tettei. Ismert módon az eurozóna tagjai az eredeti szerződések explicit tiltásai ellenére is áthidaló segítséget nyújtanak Görögországnak. Természetesen a segítség jelentős része a Görögországban kitett, főleg német és francia bankok megsegítését célozza, illetve annak elkerülését, hogy a többi dél-európai ország, és ezen keresztül az eurozóna is bedőljön. Ez középtávon elégségesnek bizonyulhat, ám nem oldja meg a problémákat. Az 5%-on felvett hitel ugyanis kedvezőbb természetesen a vállalhatatlan piaci alternatívánál, de a jelenlegi államháztartási hiány és GDP csökkenési cél mellett is azt jelenti, hogy Görögország GDP-hez mért államadóssága minden valószínűség szerint 150% körülire nő a jövő év közepére. Márpedig kevesen tudják, hogy a külső adósság újrafinanszírozása szempontjából 2010 kevésbé veszélyes év, mint lesz 2011.
Mindehhez hozzájárulhat az, hogy Papandreou kormány által kényszerűen vállalt megszorítások nem hogy nem fognak a gazdasági növekedés újraéledéséhez vezetni. Természetesen helyes dolog az állami alkalmazottak és a nyugdíjasok mindenfajta 13. és 14. Havi juttatását megszüntetni, ám a köztisztviselők bérbefagyasztása maximum a munkamorál csökkenését eredményezheti (gyenge kényszerlépés, hiszen a magánszektor bérkiáramlására a kormánynak nem lehet ráhatása). A ÁFA és a jövedéki adók emelése hozzájárulhat az egyensúly visszaállításához, de a gazdasági növekedést visszafoghatja. És mindezzel együtt is csak -9% körül tartunk, honnan lesz itt egyensúly közeli állapot? És akkor még nem beszéltünk sztrájkokról, demonstrációkról, a leblokkolt államról…

KI A KÖVETKEZŐ?
Spanyolország teljes adóssága 342%, ezen belül az állam 47%, de ebből csak 27% van külföldön. Olaszország teljes adóssága 298%, ebből 101% az állam, és ennek 56%-a van külföldön. Azaz a két nagyobb ország közül messze Olaszország a kitettebb. A jóval kisebb Portugália államadósságának szintén 60%-a külföldön van. (Görögországban a 230-ból 120% körüli államadósság 99%-a külföldön van.) Olaszország likviditási szükséglete is sokkal nagyobb a 2010es évben. Egyértelműen Olaszország a legkitettebb….

Sunday, 2 May 2010

Az iparpolitika lehetetlensége a mai Magyarországon


Az elmúlt években újra és újra felröppennek javaslatok, hogy mely ágazatokat kellene fejleszteni Magyarországon állami eszközökkel: biotechnológia, thermál, mezőgazdaság, ez, az. Ezzel szemben a valóság az, hogy erre az államnak nem csak hogy eszközei és lehetőségei sincsenek, de kifejezetten káros is lenne.

Miért ne csináljunk iparpolitikát ma, Magyarországon?

1. Mert a legtöbb iparág esetében nagyon gyenge lábakon áll az érvelés, hogy miért pont az adott iparágat támogassuk, és miért ne a másikat. Nincsenek mögötte igazi hatástanulmányok.
2. Mert a magyar statisztikai rendszer jelenleg nem alkalmas megalapozott iparpolitika alátámasztására.
3. Mert a magyar gazdaság szerkezete az elmúlt másfél évtizedben még nem kristályosodott ki olyan szinten, mint azokban az országokban, amelyek sikeres ágazati politikát folytattak. Még nem láthatók világosan olyan bajnokok, mint a finn Nokia, az ír szolgáltató, elektronikai szektor, a koreai hajógyártás vagy a spanyol divatipar.
4. Mert a magyar gazdaság legfontosabb húzóágazataiban multinacionális túlsúly van, ráadásul egy-két domináns céggel. Azaz külföldi cégeket támogatnánk.
5. Mert bizonyos tőke illetve tudás intenzív ágazatok fejlesztése olyan mértékű beruházást igényel, amelyre a magyar állam képtelen. A magyar költségvetésben iparpolitikára nagyon kevés pénz van, az is jobban hasznosulna máshol (lásd alapfeltételek lenn).
6. Mert Európai Uniós pénzek direkt ágazati támogatásra nem fordíthatók.
7. Mert a magyar költségvetésben jelenleg meglévő fejlesztési forrásoknál is több fog elmenni az uniós támogatások társfinanszírozására. Fejlesztési forrás tehát nem marad. A működési költségeket pedig a konvergencia program miatt amúgy is csökkenteni kell. Azaz nem lesz rá pénz.
8.Mert az Unió versenypolitikája a hazai direkt állami támogatások lehetőségét erősen korlátozza.
9.Mert a legtöbb ágazat esetében nem az állami támogatás a fejlődés legkritikusabb feltétele.
10. Más országok példái megmutatják, hogy ha az állam nem találja el sikeresen, hogy mely területekbe fektesse az adófizetők pénzét, az súlyos mértékű félre-beruházás, amely később számonkérhető lesz.
11. Mert amíg a korrupció megfékezése nem történt meg, addig az ilyen típusú támogatások ugyanúgy korrupciót szülnek, mint az elmúlt években.
12. Mert nincsenek alacsony és magas hozzáadott értékű iparágak, csak alacsony és magas hozzáadott értékű termelési fázisok.


Tehát most nem érdemes és lehetséges iparpolitikát csinálni Magyarországon. Később, egy jobban kialakult gazdaság körülményei között, jobb makrogazdasági helyzetben, amennyiben az EU engedi, talán igen. Jelenleg a fejlesztéspolitika akkor segít a legjobban az ágazatoknak, ha megteremti azt a gazdasági környezetet, amely elősegíti a gazdasági szereplők sikerét. Ezek az alapfeltételek a következők:

--> (első sorban fiskális) makrostabilitás,

--> stabil forint, majd euró

--> a stabilitásból adódóan alacsony kamatlábak,

--> decentralizáció,

--> megfinanszírozott, hatékony oktatási és szakképzési rendszer,

--> hatékony, integrált foglalkoztatási rendszer,

--> magasabb K+F,

--> egészségügyi reform

--> az autópályarendszer után a vasúti és közösségi közlekedési rendszerek kiépítése.

Ha a magyar állam ezen alapfeladatait elvégezné, nem is maradna pénze iparpolitikára. A gazdaságot nem felülről kell húzigálni, hanem alulról nyomni!